Vi er nogle som blogger på nettet omkring andre virksomheder på nettet, samt om produkter og services. Vi giver kun vores egen mening til kende, og du skal tage det vi skriver som du selv mener. Vi er glade for at skrive, og derfor gør vi det.

Hvis du har spørgsmål til vores tekster, eller til andre ting. Er du altid meget velkommen til at kontakte os.