Kender du nogen med et misbrug af rusmidler, medicin eller alkohol? Måske en af dine tætteste som kæmper med et misbrug som du gerne ser dem ude af hurtigst muligt? Eller måske kæmper du selv med et misbrug af en af ovennævnte slags, og vil gerne tage kontrol over dit eget liv igen? Så læs med videre her, så kan du finde den hjælp som du eller dine nærmeste mangler!

Hos Den Ambulante Misbrugsbehandling beliggende i København findes der forskellige former misbrugsbehandling, hvilket optimere muligheden for at hjælpe misbrugere af med deres misbrug på den bedst mulige måde, og på en måde så det er noget der fungerer for den enkelte. Misbrugsbehandling her er foregår med mulighed for fuldstændig og 100% anonymitet så du ikke skal bekymre dig om dette, og kan have fuld fokus på din behandling.
Misbrugsbehandling varetages desuden altid af en autoriseret og uddannet specialist i alkohol-og stofmisbrug.

Som sagt findes der flere forskellige behandlingsmuligheder hos Den Ambulante Misbrugsbehandling, heriblandt kognitiv terapi og misbrugsbehandling.
Kognitiv terapi er en evidensbaseret form for terapi, hvor forskningen peger mod at behandlingsmetoden faktisk er et af de mest effektive behandlingsformer inden for misbrugsbehandling.
Kognitivterapi foregår således at man har fokus på de kognitive elementer indebærende menneskets tanke-og handlingsprocesser.
Misbrugsbehandlingen planlægges ud fra en fælles gennemgang af misbrugerens motivation for at bryde ud af sit misbrug, samt får man fundet sårbare situationer og punkter som kunne skabe et tilbagefald for misbrugeren, hvor man derved finder løsninger på disse sårbare situationer så deres forebygges mod risikoen for tilbagefald.
Målet med terapien er altså at misbrugeren bliver klar til at ændre og opbygge deres adfærd ved hjælp af en strategi for præcis dette samt at man forebygger mod tilbagefald.

Hvis denne misbrugsbehandling lyder som den rette vej mod et bedre liv for dig eller dine nærmeste så kontakt Den Ambulante Misbrugsbehandling.