Traditionelt har fast ejendom altid været en god og sikker investering men desværre var der en række skandaler op til finanskrisen i 2008, der gav investeringsejendomme et lidt uheldigt ry, og dette var i øvrigt helt ufortjent, da der var tale om forholdsvis få svindlere der arbejdede sammen om at skrue priserne op til urealistiske priser, som de så kunne belåne i pengeinstitutter der var sultne efter forretning og derfor ukritisk gav lån til svindlerne uden at der nogensinde blev foretaget en ordentlig ejendomsvurdering af de ejendomme der var i spil.

Men bortset fra kedelige episoder som dette har det altid været muligt at få et fornuftigt afkast på investeringsejendomme, uanset om der så var tale om beboelses ejendomme eller erhvervslejemål, men de sidstnævnte er de nemmeste at forudsige hvad der kommer til at ske med i fremtiden, da der normalt indgås langtidskontrakter som sikrer den fremtidige indtægt. Hvorimod lejeboliger er lidt mere usikre da der altid vil være en vis løbende udskiftning af lejerne og dele af ejendommen derfor vil være tom i perioder.

Der er mange ejendomme at investere i hvis man er interesseret, både nye projekter der er undervejs og andre der allerede er etablerede, men hvor der er plads til nye investorer, men find investeringsejendomme her hvor du kan se hvilke ejendomme det pt. er muligt at investere i.

Alle udlejningsejendomme kræver at der er foretaget en omhyggelig og seriøs ejendomsvurdering, der dels tager højde for hvad ejendommens værdi er i handel og vandel, men også hvad der kan forventes af indtægter fra forskellige typer af lejere, og ikke mindst hvilke udgifter man må imødese til vedligehold og forbedringer i den periode hvor man påtænker at beholde sin investering. Ellers har man jo ikke en chance for at vide om man foretager en sund og sikker investering, eller om det mere har karakter af en lodseddel.